Përshëndetje,

Në link-et e mëposhtme do të gjeni të dhëna lidhur me fituesin e fundit për çdo program studimi.

Raundi 1 : http://ualbania.arsimi.gov.al/Home/Njoftime?njoftim=12

Raundi 2 : http://ualbania.arsimi.gov.al/Home/Njoftime?njoftim=13

Përditësimi i fundit 28 korrik 2017